Tinta Könyvkiadó
Tinta Könyvkiadó

tel.: 061/371-05-01, fax: 061/371-05-02
1116 Budapest, Kiskőrös utca 10.

Kazinczy Ferenc tanév végi könyvjutalmazási és könyvtárbővítési pályázat, 2019
Időpont: 2019. június 5., szerda 18 óra
Helyszín: Józsa Judit Galéria, 1053 Budapest, Városház u. 1.
Az est házigazdája Kiss Gábor, a TINTA Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője
Bárdosi Vilmos: Mi a szösz? 300 magyar szólásmondás eredete. - Bemutatja: Bernáth Csilla
H. Varga Márta: Változó nyelvünk. Írások a magyar nyelvről. - Bemutatja: Kemény Gábor
Kiss Bernadett (szerk.): Középkori szentek bölcsességei. 1780 útmutatás a helyes élethez. - Bemutatja: Dr. Oláh István
Kiss Zita: Anya - nyelv - kincs. 44 nyelvi és műveltségi totósor 616 kérdése. - Bemutatja: Kiss Gábor
Ágnes Bánhidi Agnesoni: Magyar-olasz alapszótár
Vígh-Szabó Melinda: Szavak eredete munkafüzet. Feladatok a szószármaztatások felkutatásához és magyarázatához. Bemutatja: Balázsi József Attila
Fodor Györgyi Szeréna: Selyemútközben. Marco Polo nyomában (fotóalbum). Bemutatja: a fotográfus szerző
A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére, könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron


A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap innen tölthető le: [Katt ide]


A pályázat célja
A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét, pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új kézikönyvek, szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.


A pályázható könyvek, szótárak listája
1. Anya-nyelv-kincs (Újdonság)
2. Anya-nyelv-búvár
3. Poétikai kisszótár (Újdonság)
4. Itt van a kutya elásva!
5. Nyelvészeti kisszótár
6. Nincsen rózsa tövis nélkül
7. Nem csak szóból ért az ember
8. Nagy magyar tájszótár (Újdonság)
9. Magyar ellentétszótár
10. Régi szavak szótára
11. Magyar-olasz alapszótár (Újdonság)
12. TOP 2000 ungarische Wörter (Újdonság)
13. Magyar-angol szólásszótár (Ismét kapható)
14. Vámmentes gondolatok
15. Miért értjük félre egymást? (Ismét kapható)
16. Meseszótár (Ismét kapható)
17. Kutyaszótár
18. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai
19. Mai magyar nyelvújítás
20. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet (Újdonság)
21. Nyelvjárástani munkafüzet
22. A tulajdonnevek helyesírása
23. Szókincsbővítő munkafüzet
24. Szövegtani munkafüzet
25. Hasonlatok munkafüzet
26. Szövegértési feladatok
27. Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi szótárból
28. Magyar közmondások könyve
29. Jézus és a démonok imája
30. Magyar motívumok kifestőkönyve
31. Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve
32. Középkori szentek bölcsességei (Újdonság)
33. Tégy szert bölcsességre (Újdonság)
34. Úton Isten felé
35. Szent Biblia


A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak a kötelezettségvállalása
A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.


A pályázat érvényességi köre
A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.


A pályázati kedvezmény alsó és felső határa
Egy oktatási intézmény 15.000 és 200.000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15.000 Ft-ot.


A pályázat időtartama
A Kazinczy Ferenc tanév végi könyvtárbővítési pályázatra 2019. május 7-től 2019. június 8-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.


A pályázat lebonyolítása
A pályázaton induló könyvtár, intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot (postán vagy e-mailben) eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2019. június 14-ig elküldi a megrendelt szótárakat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.


Budapest, 2019. május 3.


Kiss Gábor igazgató, Lőrincze Lajos díjas főszerkesztő

A Tinta Könyvkiadó újdonságai, sikerkönyvei

Nagy magyar tájszótár

Tinta Knyvkiad: Nagy magyar tájszótár
Nyelvészeti kisszótár

Tinta Knyvkiad: Nyelvészeti kisszótár
Itt van a kutya elásva!

Tinta Knyvkiad: Itt van a kutya elásva!
A boldogság titka

Tinta Knyvkiad: A boldogság titka
Angyalok a Bibliában

Tinta Knyvkiad: Angyalok a Bibliában
Szövegtani munkafüzet

Tinta Knyvkiad: Szövegtani munkafüzet
Magyar szókincsbővítő diákszótár

Tinta Knyvkiad: Magyar szókincsbővítő diákszótár
Szent Biblia

Tinta Knyvkiad: Szent Bibliatopszotar.hu
   
Játékok
 Nyelvi játék: Akasztófa  Nyelvi játék: Nyelvi Totó Nyelvi játék: Felelj, ha tudsz!
Ön szerint melyik három szó jellemzi a legjobban 2018-at?szavazás
Tinta Könyvkiadó TV Tinta Könyvkiadó Twitter Tinta Könyvkiadó Instagram
Hírlevél

Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót.
Feliratkozás

A feliratkozott címzettek között minden hónapban egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Eddigi nyertesek.
A Tinta Könyvkiadó sikerlistája
2019 - április
1.Angol-magyar alapszótár
2.A tulajdonnevek helyesírása
3.Nagy magyar tájszótár
4.Itt van a kutya elásva!
5.Magyar szókincsteszt munkafüzet
6.Német-magyar alapszótár
7.Egybeírás és különírás munkafüzet
8.Nincsen rózsa tövis nélkül
9.Emelt szintű angol nyelvtan gyakorlatokkal
10.Magyar-német alapszótár